Pirmdien, 30.septembrī, Tieslietu padomes sēdē plānots turpināt skatīt rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtības projektu, ko Tieslietu ministrija precizējusi, izvērtējot Tieslietu padomes locekļu un Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības izteiktos priekšlikumus.

Jaunas tiesnešu kandidātu atlases kārtības izstrādāšanas mērķis ir ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienu prasībām tiesneša amatam.

Tieslietu padomes darba kārtībā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 30.septembrī, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211