Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 17.oktobrī, Tieslietu padome apspriedīs Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības ierosinājumu Tieslietu padomei vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta devītās daļas un 6.1panta pirmās daļas, kas noteic tiesnešu mēnešalgu, neatbilstību Satversmes 107.pantam, kurā ietvertas tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājums par tiesnešu specializācijas principiem un slodzes rādītāju noteikšanas kārtību, tiesnešu karjeras un citi jautājumi.

  

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 17.oktobrī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211