Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 7. maijā, lems par veidu, kādā tiesneši ievēlēs Tiesnešu ētikas komisiju turpmākajiem četriem gadiem. Tiesu administrācijas priekšlikums ir vēlēšanas organizēt elektroniski, un Tieslietu padome apstiprinās elektroniskās konferences organizēšanas plānu un noteiks vēlēšanu datumu, kā arī izdarīs  izmaiņas Tiesnešu konferences nolikumā un Tiesnešu ētikas komisijas reglamentā, paredzot tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanas elektroniskā konferencē.

Tieslietu padomes 7. maija sēdē paredzēts apspriest arī Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju par tiesnešu karjeras virzības tiesiskā regulējuma pilnveidošanu un priekšlikumus par tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudes saturu un kārtību, kā arī par pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugiem.

Atbilstoši likumā „Par tiesu varu” noteiktajai Tieslietu padomes kompetencei Tieslietu padomes sēdē tiks uzklausīts Tiesu administrācijas ikgadējais pārskats par 2011. gada darba rezultātiem.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 7. maijā plkst. 14.00 Augstākās tiesas 461. zālē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211