Pirmdien, 21.oktobrī, Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā jautājums par tiesnešu disciplināratbildības regulējumu. Tieslietu padome spriedīs, vai atceļama tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās.

Tieslietu padome arī lems par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas un Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu.

Darba kārtībā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 21.oktobrī, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396,28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211