Tieslietu padome sēdē pirmdien, 18. jūnijā apspriedīs Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu un ar to saistītajām piemaksām, kā arī apstiprinās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu.

Tieslietu padome lems arī par tiesnešu konferences, kurā jāievēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, laiku un formu.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumiem Tieslietu padomei līdz 2012. gada 1. jūlijam jānosaka tiesneša profesionālo zināšanu pārbaudes saturu un kārtību, kā arī jāapstiprina tiesneša profesionālo zināšanu pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugus, bet līdz 2013. gada 1. janvārim jāsasauc Tiesnešu konferenci Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas ievēlēšanai atbilstoši grozījumiem likumā attiecībā uz kolēģijas sastāvu.

Tieslietu padome skatīs arī tiesnešu karjeras un citus jautājumus.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 18. jūnijā plkst. 14.00 Augstākās tiesas 461. zālē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211