Piektdien, 4.jūnijā, Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas ziņojumu par tiesu efektivitātes stiprināšanas pasākumiem, pilnveidojot tiesu administrēšanas metodes, kā arī lems par Tieslietu padomes pastāvīgās darba grupas izveidi tiesu efektivitātes stiprināšanai.

Tieslietu padome arī lems par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

Tieslietu padomes sēde notiks attālinātā režīmā. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas sekot Tieslietu padomes sēdes gaitai, tiks nosūtīta saite tās skatīšanai tiešraidē. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211