Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 10.decembrī, Tieslietu padome skatīs Tieslietu ministrijas sagatavoto Tiesas priekšsēdētāja, tiesas priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtības projektu.

Šā gada 28.novembrī spēkā stājās grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas paredz Tieslietu padomei noteikt kārtību tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšanai un iecelšanai.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi – tiesas priekšsēdētāja un vietnieka iecelšana, tiesnešu pārcelšana un aizstāšana.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 10.decembrī, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.10.00.

Darba kārtības projekts

 

Mediju pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties Tieslietu padomes sēdē, caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211