Tieslietu padome izvērtēja un atbalstīja Augstākās tiesas iesniegto budžeta pieprasījumu 2020.gadam, kurā akceptēti divi prioritārie pasākumi, kam prasīts papildu finansējums – Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanai – 77 800 euro un Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai 119 115 euro.

Tāpat Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījumu 2020.gadam, kurā akceptēti divi prioritārie pasākumi – tiesu infrastruktūras attīstība, konkrēti, tiesu iestāžu Madonā centralizācija un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas daļēja pārvietošana, otra prioritāte – mākoņpakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana.

Vienlaikus Tieslietu padome atkārtoti vērš uzmanību uz nepieciešamību turpināt tiesu darbinieku atalgojuma reformu, piešķirot tam nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta.

Tāpat Tieslietu padome vērš uzmanību uz padomes 3.jūnija lēmumu neatbalstīt atsevišķas ekonomisko lietu tiesas izveidi, līdz ar to finansējuma piešķiršanu šim mērķim.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 30.septembra sēdē. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211