Pirmdien, 13.jūnijā, Tieslietu padome tiksies ar Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisiju, lai iepazītos ar komisijas sagatavoto ziņojumu par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu un vienotos par tālāku darbības plānu priekšlikumu īstenošanā.

Viens no Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas pirmajiem uzdevumiem bija Tieslietu padomes normatīvā regulējuma un darbības izpēte un analīze. 24.maijā komisija publiskoja ziņojumu par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu.

Ziņojumā ietverts vispusīgs esošās situācijas novērtējums, kā arī virkne priekšlikumu Tieslietu padomes darba pilnveidošanai, tostarp konkrēti priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem.

Tiesiskās vides pilnveides komisijas ziņojuma secinājumi daudzos aspektos sakrīt ar Tieslietu padomes lēmumiem un paustajiem viedokļiem, kā arī virzieniem, kuri tiks iekļauti Tieslietu padomes darbības stratēģijā. Tādēļ Tieslietu padome uzskata par lietderīgu plašāku diskusiju ar Valsts prezidenta izveidoto komisiju, lai vienotos par tālāku darbību.

Tieslietu padomes sēdē, kas būs veltīta Tiesiskās vides pilnveides komisijas ziņojuma analīzei, piedalīsies komisijas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un komisijas locekļi Ivars Ijabs, Anita Rodiņa, Inga Vilka un Valsts Kalniņš, kā arī Valsts prezidenta padomnieki Jānis Pleps un Kristīne Jaunzeme.

Tieslietu padomes tikšanās ar Tiesiskās vides pilnveides komisiju notiks pirmdien, 13.jūnijā, plkst.13.00 Augstākās tiesas 461.zālē.

 

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211