Piektdien, 12.martā, Tieslietu padomes sēdē paredzēts pabeigt darbu pie Tieslietu padomes turpmākās darbības stratēģijas.

Stratēģijas apstiprināšana divreiz tika atlikta, lai dotu laiku tās izstrādē iesaistīties tieslietu ministram. 29.janvārī jautājums pēc ministra lūguma atlikts, lai viņš varētu sagatavot rakstveida priekšlikumus. Savukārt 26.februārī stratēģijas apstiprināšana vēlreiz atlikta, jo tieslietu ministrs padomes sēdē nepiedalījās.

Tieslietu padomes sēdē tiks sniegta arī informācija par tieslietu ministra iesniegto projektu rezolūcijai par tiesas un tiesnešu kritikas jautājumiem.

12.marta sēdē plānots skatīt arī Senāta Krimināllietu departamenta priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likumā un Tieslietu padomes locekļu priekšlikumus grozījumiem Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā.

Darba kārtībā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks attālinātā režīmā. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas sekot Tieslietu padomes sēdes gaitai, tiks nosūtīta saite tās skatīšanai tiešraidē. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211