Pēc tieslietu ministra Dzintara Rasnača iniciatīvas Tieslietu padome uzklausīja viņa informāciju par paveikto tieslietu sistēmā, strādājot Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas valdības laikā. Tieslietu ministrs vēlas iedibināt tradīciju, ka līdz ar Ministru prezidenta paziņojumu par demisiju katrs ministrs sniedz pārskatu valsts augstākajām amatpersonām par paveikto savu pilnvaru laikā.

Dzintars Rasnačs uzsvēra – viņa pilnvaru laikā pilnībā ir izpildīti 22 no 40 Valdības rīcības plānā iekļautajiem uzdevumiem, kas ir tieslietu ministra kompetencē, un arī pārējo 18 pasākumu izpilde ir uzsākta.

Atskaitoties Tieslietu padomei, tieslietu ministrs akcentēja pasākumus, kas saistīti ar tiesām un citām Tieslietu padomē pārstāvētajām institūcijām. Kā pirmo Rasnačs minēja tiesu sistēmas komunikācijas vadlīniju izstrādi un apstiprināšanu Tieslietu padomē, kas, ministra vērtējumā, ir ievērojams pavērsiens tiesu darbā.

Kā nozīmīgus uzdevumus ministrs norādīja grozījumus likumā, kas dod tiesības laulību slēgšanai pie zvērināta notāra, kā arī dalītā īpašuma regulējuma ieviešanu, paredzot iespēju izbeigt piespiedu dalītā īpašuma attiecības privatizētajās daudzdzīvokļu mājās.

Vēl izpildīto uzdevumu atskaitē ministrs minēja likumprojekta sagatavošanu par anonimizācijas prasību atcelšanu, publicējot spriedumus krimināllietās par noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā. Tāpat arī izstrādāto jauno kārtību, kas atvieglo uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bez tiesas un tiesu izpildītāja starpniecības.

Tieslietu ministra Dzintara Rasnača atskaite izlasāma Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Ziņojumu Tieslietu padome uzklausīja 21.decembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211