Pirmdien, 23.aprīlī, Tieslietu padomes sēdē tiks prezentēts novērtējums par Latvijas tiesu sistēmu, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (European Commission for the Effieciency of Justice, CEPEJ) Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

CEPEJ Latvijas tiesu sistēmas novērtējuma ziņojums tika izstrādāts laikā no 2017.gada februāra līdz 2018.gada februārim atbilstoši Tieslietu padomes apstiprinātajam ietvaram un pamatojoties uz CEPEJ izstrādāto metodoloģiju.

Ziņojums visaptveroši analizē Latvijas tiesu sistēmas darba efektivitāti un kvalitāti. Tajā dažādos griezumos vērtēta tiesu statistika un cita informācija. Ziņojums aptver tādas tēmas kā lietu izskatīšanas termiņi, noslodze, tiesvedības kvalitāte, tieslietu sistēmas kapacitāte un tiesnešu karjeras jautājumi, tiesu sistēmas politikas plānošana un ieviešana, institucionālais ietvars, Tieslietu padomes sastāvs un funkcijas, pieeja tiesai (pakalpojumu attīstība, komunikācija, tiesu nodevas), tiesu administrēšana.

Ziņojuma izstrādes laikā trīs novērtējuma vizītēs uz Latviju devušies eksperti no Itālijas, Somijas, Igaunijas, Īrijas, Nīderlandes, Šveices un Francijas, lai tiktos ar Latvijas pārstāvjiem un ne tikai savstarpēji dalītos ar pieredzi un labās prakses piemēriem, bet arīdzan piedalītos diskusijās par iespējamajiem uzlabojumiem Latvijas tiesu sistēmā. CEPEJ ziņojumā sniegtas rekomendācijas un norādes uz starptautiski atzītiem standartiem, taču jāmin, ka daļu no analizētajiem jautājumiem jau risina šobrīd notiekošās reformas.

CEPEJ Izstrādātais ziņojums ir daļa no tieslietu sistēmas novērtējuma, kas tiek veikts Tiesu administrācijas realizētā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Latvijas tiesu sistēmu izvērtē arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un Starptautiskais Valūtas fonds (SVF).

Vairāk informāciju par Eiropas Sociālā fonda projektu “Justīcija attīstībai” un šī projekta aktivitātēm skatiet šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 23.aprīlī, Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē. Sākums plkst.11.00.

Mediju pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties Tieslietu padomes sēdē, caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, 28652211 – līdz 23.aprīļa plkst. 10.00.

Ieeja uz sēdi caur Tieslietu ministrijas ieeju (no Tērbatas ielas), līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211