Piektdien, 10. jūnijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā tiks uzklausīta Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāte Jautrīte Briede.

Saeimas deputāti Satversmes tiesas tiesneša kandidatūrai virza Jautrīti Briedi un, pamatojoties uz Satversmes tiesas likumu, Saeimas prezidijs par Satversmes tiesas tiesneša kandidātu informē Tieslietu padomi, uzaicinot sniegt viedokli.

Tāpat sēdē Tiesu administrācija informēs Tieslietu padomes locekļus par tās darba rezultātiem 2021. gadā.

Tieslietu padomes sēde tiks translēta tiešraidē Augstākās tiesas YouTube kontā. Sēdes tiešraides links https://youtu.be/PFpLHizQgDU.

 

Mediju iespējas: Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas piedalīties sēdē (Augstākās tiesas 146. zālē. Sākums plkst. 10.00), jāpiesakās pie Tieslietu padomes sekretariāta padomnieces komunikācijas jautājumos Lanas Mauliņas pa telefonu 67020711; 27846380 vai rakstot uz e-pastu Lana.Maulina@at.gov.lv. Caurlaides saņemšanai būs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380