Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 28.novembrī, uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzīto Augstākās tiesas tiesnesi Jāni Neimani. Viņa kandidatūru izvirzīja Augstākās tiesas plēnums, un pirms virzīšanas Saeimas balsojumam kandidātam jāsaņem Tieslietu padomes apstiprinājums.

Tieslietu ministrija Tieslietu padomes darba kārtībā virzījusi jautājumu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Kurzemes rajona tiesas reorganizāciju un par rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu skaitu tiesās.

Tieslietu padome uzklausīs informāciju par Tieslietu padomes stratēģijas izstrādi, kā arī par Tieslietu padomes pieteikumu Satversmes tiesai par tiesnešu atalgojuma sistēmas neatbilstību Satversmei.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras un citi jautājumi.

  

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 28.novembrī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211