Trešdien, 30. martā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tiesu administrācija sniegs pārskatu par 2010. gada darba rezultātiem.

Tieslietu padome apspriedīs Tiesnešu papildu atlīdzības un ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu noteikšanas kārtību, Tiesnešu amata apliecības izsniegšanas kārtību un Tiesneša mantijas un amata zīmes lietošanas kārtību.

Darba kārtībā arī jautājums par tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnes laikā.

Tieslietu padomes sēde notiks 30. martā plkst. 14.00 Augstākajā tiesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211