Piektdien, 13. janvārī, Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas ziņojumu par lietu sarežģītības pakāpes noteikšanas jeb “lietu svēršanas” modeļa ieviešanas gaitu Latvijas tiesās.

2021. gada 4. jūnijā Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Tiesu administrācijas izveidotās Tiesu efektivitātes stiprināšanas darba grupas izstrādāto “lietu svēršanas” modeli, kā arī tā ieviešanu pilotprojekta veidā atsevišķās pirmās instances tiesās. Tas paredz novērtēt tiesā saņemtās lietas sarežģītību – “nosvērt lietu” – punktu sistēmā pirms un pēc lietas izskatīšanas, tādā veidā izlīdzinot tiesnešu noslodzi. 

Tāpat Tiesu administrācija informēs Tieslietu padomi par rīcības plānu e-lietas darbības pilnveidei. Jau ziņots, ka 2022. gada 11. novembra sēdē Tieslietu padome uzdeva Tiesu administrācijai iesniegt plānu, kā atrisināt e-lietas darbības trūkumus.

Tieslietu padomes uzklausīs arī Tiesu efektivitātes stiprināšanas darba grupas ziņojumu par tiesneša palīga institūta tālāko attīstību.

Sēdē paredzēts lemt par Tieslietu padomes darba prioritātēm 2023. gadā.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380