Piektdien, 13.novembrī, Tieslietu padome uzklausīs darba grupas ziņojumu par ilgo tiesvedību cēloņiem un priekšlikumiem to novēršanai.

Tieslietu padome februāra sēdē aicināja Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kura analizētu ilgo tiesvedību cēloņus Latvijas tiesās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās, izstrādātu priekšlikumus šo cēloņu novēršanai, kā arī izpētītu Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos izteiktās atziņas tiesvedības ilguma jautājumos.

Darba grupā, piedaloties katra Senāta departamenta pārstāvim, Ģenerālprokuratūras un Zvērinātu advokātu padomes pārstāvjiem, kā arī Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, sagatavoti trīs ziņojumi par katru no tiesvedības procesa regulējumiem  (administratīvajā procesā, civilprocesā un kriminālprocesā), kuros iekļauti ierosinājumi Tieslietu padomei gan tās kompetencē esošos jautājumos, gan arī jautājumos, kuros nepieciešams aicināt iesaistīties citus, piemēram, atsevišķus valdības locekļus.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājumi par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks attālinātā režīmā. 

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas sekot Tieslietu padomes sēdes gaitai, tiks nosūtīta saite tās skatīšanai tiešraidē. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211