Tieslietu padomes 29.aprīļa sēdes darba kārtībā jautājums par rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja amata kandidātu izvērtēšanas komisijas izveidi.

Šāda komisija jāizveido saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas amatā kārtību.

Komisija izvērtēs pretendentu piemērotību un sniegs Tieslietu padomei vērtējumu kopsavilkumu. Komisijas viedoklim būs rekomendējošs raksturs, gala lēmumu par tiesu vadītāju iecelšanu amatā pieņems Tieslietu padome.

Sēdes darba kārtībā arī citi jautājumi.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 29.aprīlī, Augstākās tiesas 244.telpā. Sākums plkst.11.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211