Atkārtoti vēršot uzmanību uz tiesu darbinieku nesamērīgi zemo atalgojumu, Tieslietu padome aicina piešķirt tiesu sistēmai pietiekamu finansējumu, lai tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojumu būtu iespējams paaugstināt līdz maksimāli atļautajam vienotās valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atalgojuma sistēmas ietvaros.

Pēc Tieslietu ministrijas aprēķiniem šobrīd, piemēram, rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tulkam atlīdzība ir tikai 47%, tiesneša palīgam – 57% apmērā no likumā noteiktā attiecīgās amata grupas amatalgas maksimālā lieluma.  

Savukārt par tiesnešu atalgojuma sistēmas piesaisti mēneša vidējās darba samaksas apmēram valstī un tiesnešu atalgojuma līdzvērtīgu samērošanu ar izpildvaras juristu atalgojumu Tieslietu padome lēmumu pieņēma jau pērnā gada 31.augustā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 15.februāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211