Pirmdien, 5.janvārī, tiek sasaukta Tieslietu padomes sēde, lai pēc Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Gaida Bērziņa lūguma vēlreiz izvērtētu jautājumu par turpmāko karjeru tiem likvidējamās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem, kuri nav pārcelti kasācijas instances – Krimināllietu departamenta – tiesnešu amatos.

Reorganizējot Latvijas tiesu sistēmu un ieviešot tīro trīspakāpju tiesu struktūru, tiek likvidēta apelācijas instance Augstākajā tiesā. Atbilstoši likumam “Par tiesu varu” Krimināllietu tiesu palāta beidz pastāvēt 2014.gada 31.decembrī, Civillietu tiesu palāta – 2016.gada 31.decembrī.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 5.janvārī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211