Piektdien, 27.novembrī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā padome skatīs Valsts kancelejas izstrādāto likumprojektu "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums".

Likumprojekta galvenais mērķis saskaņā ar Valsts pārvaldes reformu plānu 2020 ir pārskatīt valsts un pašvaldību institūcijās nodarbināto valsts civildienesta ierēdņu un darbinieku atlīdzības politiku, lai nodrošinātu konkurētspējīgu darba samaksu valsts pārvaldē. Atsevišķas normas skar tiesnešus un prokurorus, tāpēc Valsts kanceleja lūdz Tieslietu padomi sniegt atzinumu par likumprojektu.

Tieslietu padomes darba kārtībā arī jautājums par tiesnešu un tiesas darbinieku mācību programmu 2021.gadam, kā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks attālinātā režīmā. 

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas sekot Tieslietu padomes sēdes gaitai, tiks nosūtīta saite tās skatīšanai tiešraidē. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 28652211.