Pirmdien, 3.jūnijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tieslietu padome skatīs jautājumu par jaunu kārtību tiesneša amata kandidātu atlasei, stažēšanai un kvalifikācijas eksāmena kārtošanai. Jaunas tiesnešu kandidātu atlases kārtības izstrādāšanas mērķis ir ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienu prasībām tiesneša amatam.

Tāpat jaunums Latvijas tiesu sistēmā ir ideja par ekonomisko lietu tiesas izveidi. Tieslietu padome uzklausīs informāciju par Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju.

Savukārt Tiesu administrācija sniegs Tieslietu padomei ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.

Tieslietu padome arī apspriedīs informāciju par EU Justice Scoreboard 2019 – jaunāko Eiropas Komisijas ziņojumu par Eiropas Savienības rezultātiem tiesiskuma jomā.

Sēdes darba kārtībā arī citi jautājumi.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 3.jūnijā, Augstākās tiesas 244.telpā. Sākums plkst.11.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211