Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 23.maijā, Tieslietu ministrija iepazīstinās ar Valdības rīcības plānu tieslietu sistēmai, Tieslietu padome vērtēs tiesu jaunās politikas iniciatīvas 2017.gadam un apspriedīs Tieslietu padomes stratēģijas izstrādes koncepciju.

Tieslietu ministrija apspriešanai izvirzījusi jautājumu par tiesnešu kvalifikāciju lietās par pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu un kontroli kriminālprocesos, kā arī jautājumu par Civilprocesa likuma 32.1 panta darbību.

Šī likuma norma paredz laika posmā līdz tīro trīs instanču tiesu reformas beigām, tas ir, līdz 2016.gada 31.decembrim, ļaut lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodot izskatīšanai citām tā paša vai cita tiesu apgabala tiesām, ja tādējādi iespējams panākt to ātrāku izskatīšanu. Tieslietu ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par  Civilprocesa likuma 32.1 panta darbības izvērtējumu un iespējamajiem risinājumiem pēc normas darbības perioda beigām šā gada 31.decembrī.

Tieslietu padomes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras un citi jautājumi.

Tieslietu padomes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 23.maijā, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211