Uz Tieslietu padomes sēdi pirmdien, 15.oktobrī, Tieslietu padome sanāks jaunā sastāvā, jo darbu sākuši pieci no jauna ievēlēti tiesnešu pārstāvji. Pirmais darba kārtības jautājums – Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

Viens no pamatjautājumiem Tieslietu padomes sēdē būs par tiesnešu atlīdzības sistēmu. Tieslietu padome vērtēs, vai ar Valsts kancelejas sagatavoto likumprojektu grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ir izpildīts Satversmes tiesas spriedums par Satversmei atbilstošas tiesnešu atalgojuma sistēmas izveidošanu, kas nodrošina tiesnešu darba samaksas faktiskās vērtības saglabāšanu un finansiālo drošību atbilstoši tiesnešu neatkarības principam.

Tieslietu padome skatīs grozījumus likumā “Par tiesu varu” pirms trešā lasījuma, starp kuriem arī vēsturiskā Senāta nosaukuma atgriešana kasācijas instancei.  

Sēdes darba kārtībā arī jautājums par grozījumiem Civilprocesa likumā, līdz 2021.gada 31.decembrim pagarinot Civilprocesa likuma 32.1 panta darbību, kas paredz lietu nodošanu citai tiesai to ātrākai izskatīšanai, kā arī citi jautājumi.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 15.oktobrī, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.11.00.

Sēdes darba kārtības projekts

Mediju pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties Tieslietu padomes sēdē, caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211