Tieslietu padomes stratēģijas apstiprināšana 26.februārī tika vēlreiz atlikta, jo padomes sēdē nepiedalījās tieslietu ministrs, kura klātbūtni vairākums padomes locekļu uzskatīja par nepieciešamu stratēģijas apspriešanā. Stratēģijas apstiprināšana pirmoreiz tika atlikta 29.janvāra Tieslietu padomes sēdē, lai dotu laiku tieslietu ministram sagatavot rakstveida priekšlikumus.

Tomēr Tieslietu padomes ārpus stratēģijas apstiprināšanas kopumā pieņēma lēmumu, ka padomes stratēģiskais mērķis ir pārņemt tiesnešu apmācību pārziņu no izpildvaras.

Šobrīd rajona (pilsētas) un apgabaltiesu tiesnešu apmācības jautājumi ir Tiesu administrācijas kompetencē, kas ir tieslietu ministra pakļautībā esoša iestāde. Lai gan apmācības pakalpojuma saņēmēja ir tiesu vara, visi organizatoriskie un finanšu jautājumi tiek risināti Tiesu administrācijā, kas pakļaujas ministrijai, un tas padara sistēmu necaurskatāmu un neefektīvu. Savukārt senatoru apmācība ir Augstākās tiesas pārziņā. 

Daudz efektīvāk būtu veidot vienotu, elastīgu tiesnešu apmācības sistēmu, kura būtu tiešā tiesu varas (piemēram, Tieslietu padomes) pārziņā bez izpildvaras starpniekiem. Tas ļautu nodrošināt ne vien mācību centra efektivitāti, bet arī tā darbības atbilstību tiesnešu apmācības stratēģijai un ikgadējam apmācību plānam, ko apstiprinātu Tieslietu padome. Tā būtu arī vienkāršāk nodrošināt saikni ar tiesnešu pašpārvaldes institūcijām – kvalifikācijas kolēģiju, disciplinārkolēģiju un ētikas komisiju, kuru informācija ir nozīmīga mācību programmu izstrādē.

Šobrīd Tieslietu padome nevienā procesa stadijā netiek iesaistīta apmācības plānošanā un uzraudzībā. Padome uzskata, ka tiesu varas pārziņā jābūt plašākai kompetencei tiesnešu apmācības jautājumos, tai skaitā mācību virziena un satura veidošanā, finansējuma plānošanā, pieprasīšanā un izlietošanā, kā arī tiesnešu apmācības iestādes vispārīgajā pārraudzībā.

  • Par visiem Tieslietu padomes 26.februāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211