Pirmdien, 27.novembrī, Tieslietu padomes sēdē tiks uzklausīta Tieslietu ministrijas informācija par plānu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācijai rajona (pilsētas) tiesā. Plānots, ka integrācija uzsākama 2019.gadā. Beidzot pastāvēt zemesgrāmatu nodaļām kā rajona (pilsētas) tiesas struktūrvienībai, tiks paplašināta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kompetence civillietu izskatīšanā saistībā ar liettiesiskajiem pierādījumiem.

Tieslietu ministrija prezentēs arī jaunu tiesnešu amata kandidātu atlases kārtības projektu. Lai apzinātu iespējamos risinājumus pirmo reizi izvirzīta tiesneša amata kandidātu atlases procesa efektivizēšanai, ar tieslietu ministra rīkojumu izveidota darba grupa izvērtēja esošo kārtību un sagatavoja priekšlikumus principiāli atšķirīgai tiesnešu amata kandidātu atlases un jauno tiesnešu apmācības kārtībai.

Tieslietu padome apspriedīs arī Valsts prezidenta iebildumus likuma “Par tiesu varu” grozījumiem, kuru dēļ prezidents pieprasa likuma otrreizēju caurlūkošanu. Saeimas Juridiskā komisija lūdz Tieslietu padomi paust viedokli par prezidenta iesniegtajiem priekšlikumiem.

 

Tieslietu padomes sēde notiks 27.novembrī Augstākās tiesas 244.telpā, sākums plkst.11.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211