Ņemot vērā, ka vairākiem 16.decembra Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem Tieslietu ministrija nebija iesniegusi izskatīšanai nepieciešamos materiālus, Tieslietu padome neskatīja šos jautājumus un tie palika kā turpmākai izskatīšanai pieteiktie jautājumi.

Tāds ir jautājums par tehnisko līdzekļu izmantošanu tiesas sēdes gaitas atspoguļošanā civillietās, par tiesu darbības teritoriju izmaiņām jeb tā saucamais tiesu namu koncepts, par vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi, par plānotajiem grozījumiem pārejai uz „tīrajām tiesu instancēm” civillietu izskatīšanā un par lietas dalībnieku atbildības pastiprināšanu par negodprātīgu tiesību izmantošanu civilprocesā.

Šie jautājumi tiks skatīti nākamajās Tieslietu padomes sēdēs.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211