Tieslietu padome pieņēmusi virkni lēmumu tiesnešu karjeras jautājumos – par pārcelšanu, aizvietošanu, atbrīvošanu no priekšsēdētāja amata.

Atbalsta pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā.Tieslietu padome atbalsta Bauskas rajona tiesas tiesneša Aigara Sniedzīša un Liepājas tiesas tiesneša Didža Aktumaņa pārcelšanu apgabaltiesas tiesnešu amatā. Tieslietu padome noteica pēc apstiprināšanas Saeimā Aigaram Sniedzītim pildīt tiesneša pienākumus Zemgales apgabaltiesā, Didzim Aktumanim – Kurzemes apgabaltiesā.

Uzdod pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu pienākumus.Divām Administratīvās rajona tiesas tiesnesēm – Aijai Reitupei un Ingai Juhņevičai-Knokai – Tieslietu padome uzdeva pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu pienākumus uz laiku. Aija Reitupe Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus pildīs tiesneša ilgstošas prombūtnes laikā, savukārt Inga Juhņeviča-Knoka – tiesneša vakances laikā. Tiesneša vakance radusies sakarā ar Administratīvās apgabaltiesai piešķirtajām divām papildus tiesneša amata vietām uz laiku no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 1.septembrim.

Pirmās instances tiesneši pāriet no vienas tiesas uz citu.Četri rajona (pilsētu) tiesneši vēlējušies mainīt savu darba vietu un pieteikušies konkursā uz izsludinātajām tiesnešu amata vietām konkrētajās tiesās. Tieslietu padome pārcēla Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Baibu Ozoliņu uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu un Raimondu Bulu uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu, Rīgas rajona tiesas tiesnesi Olitu Blūmfeldi uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu un Daugavpils tiesas tiesnesi Inu Baiko uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu.

Atbalsta atbrīvošanu no tiesas priekšsēdētāja amata.Tieslietu padome atbalstīja Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Dainas Treijas lūgumu atbrīvot viņu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas amata pēc pašas vēlēšanās.    

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 10.novembrī un 14.novembrī.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211