Tieslietu padome noteikusi, ka tiesnese Lauma Šteinerte, kuru Saeima apstiprinājusi apgabaltiesas tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas apgabaltiesā.

Savukārt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Zanei Pētersonei Tieslietu padome uzdeva ar 1. jūniju pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.

Šos lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 23. maijā, bet otrdien, 31. maijā padome sanāks uz sēdi, kuras darba kārtībā ir divi jautājumi: par Goda tiesneša apliecības vai diploma formu un izsniegšanas kārtību un viedokļa sniegšana par likumprojektu „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”.

Tieslietu padomes sēde notiks Augstākās tiesas 461. telpā, sākums plkst.14.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211