Tieslietu padome pieņēmusi vairākus lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos.

Tieslietu padome atbalsta atkārtotu Zemgales apgabaltiesas tiesneses Ingunas Preisas iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Tieslietu padome akceptēja Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāta izraudzīšanas komisijas lēmumu, par piemērotāko no trīs pieteiktajām kandidatūrām uz šo amatu atzīstot Ingunu Preisu, kas Zemgales apgabaltiesu vada kopš 2005. gada. Komisija bija izvērtējusi kandidātu iesniegtās apgabaltiesas darbības koncepcijas, par kandidātiem sniegtās atsauksmes, apgabaltiesas tiesnešu un darbinieku aptaujas rezultātus, mutisko interviju rezultātus, kā arī ņēmusi vērā Ingunas Preisas profesionālo pieredzi, tai skaitā pieredzi administratīvajā darbā.  

Tāpat Tieslietu padome atbalsta Rīgas apgabaltiesas tiesneses Ineses Lauras Zemītes iecelšanu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā, kas vienlaikus pilda Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājas pienākumus. Konkursā uz šo amatu bija pieteikušies divi kandidāti, kandidātu izvērtēšanas komisija par piemērotāko bija atzinusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Inesi Lauru Zemīti.  

Pamatojoties uz Saeimas 7. aprīļa lēmumu par rajona tiesnešu iecelšanu, Tieslietu padome noteica tiesas, kur jaunieceltie tiesneši pildīs pienākumus: Ilze Ramane Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, Ligita Vīksna un Aiva Daidere - Liepājas tiesā, bet Raimonds Rinčs, ko Saeima apstiprinājusi apgabaltiesas tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Zemgales apgabaltiesā.

Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Līvijai Slicai Tieslietu padome uzdeva no 2011. gada 1. jūnija pildīt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumus senatora vakances laikā.

Tieslietu padome lēmumus pieņēma rakstveida procesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211