Pirmdien, 15. maijā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tikās ar Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem. Tikšanās laikā pārrunāti aktuālie Tieslietu padomes un tiesas darba jautājumi.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs A. Strupišs informēja Administratīvās apgabaltiesas tiesnešus par Tieslietu padomes 2023. gada darba prioritātēm.

Savukārt Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dz. Balta ar tiesnešiem pārrunāja tiesnešu pašpārvaldes institūciju jautājumus. Administratīvās apgabaltiesas tiesneši aicināja Tieslietu padomi apsvērt iespēju, kā paplašināt lielāko Latvijas tiesu un administratīvo lietu tiesnešu pārstāvību pašpārvaldes institūcijās.

Apspriežot jautājumu par tiesnešu amatu vakanču aizpildīšanu Administratīvajā apgabaltiesā, Tieslietu padomes locekļi uzsvēra, ka kopumā ir jāizvērtē, cik tiesneši Latvijā ir nepieciešami, tāpēc šis jautājums ir Tieslietu padomes dienas kārtībā.

Vienlaikus Administratīvās apgabaltiesas tiesneši norādīja, ka pastāv problēmas aizpildīt tiesnešu palīgu amatu vakances. Tieslietu padomes locekļi vērsa uzmanību, ka Tieslietu padome kopā ar Tiesu efektivitātes stiprināšanas darba grupu strādā pie tiesneša palīga institūta pilnveidošanas, lai nodrošinātu lielāku pieteikšanos izsludinātajiem tiesnešu palīga konkursiem.

Tieslietu padomes locekļi ar tiesnešiem pārrunāja arī lietu izskatīšanas termiņus Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvās apgabaltiesas tiesneši darīja zināmu, ka tiesvedības procesu negatīvi ietekmē veikto ekspertīžu kvalitāte. Tāpat tiesneši aicināja Tieslietu padomi diskutēt par nodevu apmēra pārskatīšanu atsevišķās lietu kategorijās.

 

Papildu informācija:

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi ir tikušies ar Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesu tiesnešiem, kā arī ar Ekonomisko lietu tiesas, Kurzemes un Zemgales rajona tiesu un Rīgas pilsētas tiesas tiesnešiem. Tieslietu padomes locekļiem plānotas darba vizītes uz citām pirmās instances tiesām.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380