Pirmdien, 23. maijā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta dosies darba vizītē uz Jelgavu, lai ar Zemgales apgabaltiesas tiesnešiem pārrunātu aktuālos tiesu un Tieslietu padomes darba jautājumus.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēs Zemgales apgabaltiesas tiesnešus par Tieslietu padomes darba prioritātēm 2022. gadā un diskutēs ar tiesnešiem par pašpārvaldes institūciju stiprināšanu, kā arī apspriedīs citus nozīmīgus jautājumus.

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi ir ieplānojuši vairākas reģionālās vizītēs uz tiesām. Nākamā vizīte ieplānota 2022. gada 30. maijā ar Vidzemes apgabaltiesas tiesnešiem.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380