Trešdien, 2. novembrī, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tikās ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem, lai pārrunātu Ekonomisko lietu tiesas darbības efektivitāti.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja Ekonomisko lietu tiesas tiesnešus par Tieslietu padomes darbības stratēģiskajiem virzieniem, kā arī šī gada darba plāna izpildi. Savukārt Ekonomisko lietu tiesas tiesneši iezīmēja būtiskākos izaicinājumus, ar kuriem ir saskārušies tiesas pusotra gada darbības laikā.

Diskutējot par tiesas darbības efektivitātes jautājumiem, Ekonomisko lietu tiesas tiesneši norādīja, ka galvenie iemesli, kas kavē lietu ātrāku izskatīšanu, ir procesuālo likumu formālisms un neelastība, kā arī advokātu kalendāru noslodze. Ekonomisko lietu tiesas tiesneši vērsa uzmanību arī uz lietu svēršanas nozīmi tiesneša noslodzes noteikšanai Ekonomisko lietu tiesā. Tāpat tiesneši minēja vajadzību atslogot tiesnešu palīgus no tehniskiem darba pienākumiem, lai tiesnešu palīgi varētu pilnvērtīgi pievērsties juridiskiem jautājumiem un nodrošinātu kvalitatīvu atbalstu tiesneša darbam.

Pārrunājot e-lietas un Tiesu informatīvās sistēmas darbību, Ekonomisko lietu tiesas tiesneši norādīja uz nepieciešamību uzlabot šo platformu funkcionalitāti, jo atsevišķi risinājumi šobrīd kavē un apgrūtina tiesas darbu. Vienlaikus Ekonomisko lietu tiesas tiesneši uzsvēra, ka pilnībā atbalsta informācijas tehnoloģiju rīku integrēšanu tiesas darbā, jo tiesu sistēmas vajadzībām atbilstošs tehniskais risinājums varētu ievērojami atvieglot un uzlabot tiesas darbu. 

Ar Ekonomisko lietu tiesas darbības pirmā gada rezultātiem var iepazīties šeit.

 

Papildu informācija:

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi tikušies ar tiesnešiem no Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesas, kā arī no Rēzeknes un Daugavpils tiesas. Tieslietu padomes locekļiem plānotas darba vizītes arī uz citām pirmās instances tiesām, kā arī uz Administratīvo apgabaltiesu.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv; tālrunis: 67020711; mobilais: 27846380