Pirmdien, 13. jūnijā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta dosies darba vizītē uz Liepāju, lai ar Kurzemes apgabaltiesas tiesnešiem pārrunātu aktuālos Tieslietu padomes un tiesu darba jautājumus.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēs Kurzemes apgabaltiesas tiesnešus par Tieslietu padomes darbības stratēģiju un darba prioritātēm 2022. gadā. Tāpat vizītes ietvaros ar tiesnešiem plānots pārrunāt tiesu teritoriālās reformas rezultātus un e-lietas darbības efektivitāti, kā arī jautājumus attiecībā uz tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu.

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi jau devušies reģionālās vizītēs un Latgales apgabaltiesu, Zemgales apgabaltiesu un Vidzemes apgabaltiesu. Tieslietu padomes locekļi dosies arī vizītē uz Rīgas apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesām.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380