Pirmdien, 13. martā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tiksies ar Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem, lai apspriestu aktuālos Tieslietu padomes un tiesu darba jautājumus.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēs tiesnešus par Tieslietu padomes darbības stratēģiskajiem virzieniem, kā arī šī gada darba uzdevumiem. Tāpat ar tiesnešiem plānots apspriest tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu un tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, kā arī tiesu noslodzes jautājumu.

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi ir tikušies arī ar Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesu tiesnešiem, kā arī ar Ekonomisko lietu tiesas un Rīgas pilsētas tiesas tiesnešiem. Tieslietu padomes locekļiem plānotas darba vizītes uz Administratīvo apgabaltiesu un citām pirmās instances tiesām.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380