Pirmdien, 9. maijā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta dosies darba vizītē uz Rēzekni, lai ar Latgales apgabaltiesas tiesnešiem pārrunātu aktuālos tiesu un Tieslietu padomes darba jautājumus.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēs Latgales apgabaltiesas tiesnešus par Tieslietu padomes darba prioritātēm 2022. gadā un pārrunās tiesu teritoriālās reformas rezultātus, kā arī e-lietas darbības efektivitāti. Tāpat ar tiesnešiem plānots diskutēt par tiesnešu pašpārvaldes institūciju stiprināšanu.

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi ir ieplānojuši vairākas reģionālās vizītēs uz tiesām. Nākamā vizīte ieplānota 2022. gada 23. maijā ar Zemgales apgabaltiesas tiesnešiem, bet 2022. gada 30. maijā ar Vidzemes apgabaltiesas tiesnešiem.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380