Piektdien, 3. februārī, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tiksies ar Rīgas pilsētas tiesas tiesnešiem. Tikšanās laikā plānots apspriest aktuālos Tieslietu padomes un tiesas darba jautājumus.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēs tiesnešus par Tieslietu padomes darbības stratēģiskajiem virzieniem un šī gada darba plāniem.

Tieslietu padomes locekļi ar tiesnešiem pārrunās arī tiesas organizatoriskos jautājumus, ņemot vērā to, ka Rīgas pilsētas tiesa darbu uzsāka 2022. gada 1. augustā pēc Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas apvienošanas.

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi ir tikušies arī ar Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesu, kā arī Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem. Tieslietu padomes locekļiem plānotas darba vizītes uz Administratīvo apgabaltiesu un citām pirmās instances tiesām.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380