No 17. līdz 19.septembrim Varšavā pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros uzturēsies Latvijas Tieslietu padomes delegācija, kuru vada tās priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Delegācijas sastāvā ir Tieslietu padomes locekļi Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane.

Latvijas pārstāvjiem paredzēta tikšanās ar Polijas Tieslietu padomes locekļiem un Tieslietu padomes Administrācijas darbiniekiem. Delegācija apmeklēs Polijas Konstitucionālo tiesu, Augstāko tiesu un Augstāko administratīvo tiesu, kā arī Polijas Tieslietu ministriju.

Šodien, 17. septembrī delegācija apmeklēs Latvijas Republikas vēstniecību Varšavā un tiksies ar Latvijas vēstnieku Polijā Einaru Semani un vēstniecības darbiniekiem.

Tieslietu padome Latvijā ir jauna institūcija, kas tika izveidota 2010. gadā, tāpēc tikšanās ar kolēģiem valstīs, kur līdzīgām institūcijām ir bagāta un ilglaicīga darbības pieredze, ir svarīgs pieredzes gūšanas veids.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211