Darba grupa, kas izveidota, lai vadītu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšanas procesu, saņēmusi ierosinājumus par četriem tiesnešiem, kas 9. maija plēnumā jeb tiesnešu kopsapulcē varētu tikt izvirzīti kā iespējamie kandidāti. Trīs no iespējamajiem kandidātiem uzrakstījuši iesniegumus, ka nepiekrīt kandidēt šim amatam, atsauc savu kandidatūru vai izstājas no amata pretendentu skaita.

Taču, kā informē darba grupas vadītājs Gunārs Aigars, līdz plēnumam notiekošajam procesam ir tikai informatīvs un diskusijas rosinošs raksturs, bet tas nav saistošs tiesnešiem plēnuma gaitā. Sēdes laikā var tikt izvirzīti vēlreiz šie vai arī citi kandidāti, un arī kandidāti lēmumu kandidēt vai atsaukt savu kandidatūru var pieņemt plēnuma laikā.

To tiesnešu vārdus, kuri tiek izvirzīti kā iespējamie Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti, darba grupa līdz plēnumam 9. maijā neatklās. Par to, vai plēnums būs atklāts vai slēgts, lems pati tiesnešu kopsapulce.

Jūnijā beidzas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna pilnvaru termiņš. 9. maijā tiek sasaukts plēnums, lai izvirzītu nākamā priekšsēdētāja kandidatūru, ko pēc tam jāapstiprina Saeimai. Procedūra, kā notiek priekšsēdētāja kandidatūras izvirzīšana, nekur nav noteikta, līdz ar to nav skaidrs, kas un kādā veidā var izvirzīt kandidātus. Tādēļ Augstākās tiesas plēnumā 14. martā tiesneši vienojās izveidot darba grupu, kuras uzdevums būs izstrādāt amata kandidātu pieteikšanas procedūru un vadīt to līdz Augstākās tiesas plēnumam.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” Augstākās tiesas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kuru no iecelto tiesnešu vidus pēc Augstākās tiesas plēnuma ierosinājuma apstiprina Saeima uz septiņiem gadiem. Andris Guļāns par Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināts 1994. gadā, atkārtoti – 2001. gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211