Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3.punkts varētu liegt tiesnešiem, kuri nav vakcinējušies, pildīt konstitucionāla ranga amatpersonas pienākumus un varētu radīt priekšnoteikumus viņu atcelšanai, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs nosūtījis vēstuli Saeimas priekšsēdētājai, vēršot uzmanību uz vairākiem starptautiskajiem dokumentiem, kuri liedz izpildvarai apturēt tiesu darbu un nodrošina tiesnešu neatceļamību.

Vēstules mērķis ir iespējamu konstitucionālu problēmu novēršanai informēt Saeimas priekšsēdētāju par tiesnešu kā konstitucionāla orgāna amatpersonu statusu un garantijām, kas neatceļamības ziņā ir līdzīgas deputāta pienākumu pildīšanas neierobežotībai un neatceļamībai.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vēstule Saeimas priekšsēdētājai