“Personu tiesības uz taisnīgu tiesu pilnvērtīgi var nodrošināt vienīgi tad, ja tiesa ir neatkarīga. Demokrātiskās valstīs tādi institūti kā Tieslietu padome ir viens no tiesas neatkarības stiprināšanas garantiem,” videointervijā “Latvijas Vēstneša” portālā norāda Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs skaidro padomes izveidošanas mērķi un tās lomu valsts varas līdzsvara nodrošināšanā, padomes funkciju paplašināšanu un tiesu sistēmas autoritātes nostiprināšanu.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs skaidro, ka savulaik, izstrādājot Tieslietu padomes ideju, tika plānots tās kompetencē nodot tiesu sistēmas politikas un stratēģijas noteikšanu un tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanu, taču, 2010.gadā izveidojot Tieslietu padomi, tās kompetence likumā sašaurināta vien līdz "piedalās". Tādējādi līdz šim Tieslietu padome lielākoties bijusi konsultatīva institūcija. Pēdējos gados lemtspēja jeb kompetenču apjoms padomei tiek palielināts. Likuma “Par tiesu varu” grozījumos, ko Valsts prezidents nodevis Saeimai otrreizējai caurskatīšanai, paredzēti jauni būtiski grozījumi tieši attiecībā uz Tieslietu padomes kompetences palielināšanu.

Atbildot uz jautājumu, vai Tieslietu padomē ar sūdzībām var vērsties privātpersonas, padomes priekšsēdētājs norāda – Tieslietu padome nav vienaldzīga pret to, kādā veidā darbojas Latvijas tiesas, kaut arī tās kompetencē nav privātpersonu sūdzību vai iesniegumu izskatīšana, piemēram, par tiesneša rīcību vai tiesas darbu. Šim mērķim ir izveidotas tiesnešu pašpārvaldes institūcijas. 

Saskaroties ar necienīgu tiesneša rīcību, var vērsties Tiesnešu ētikas komisijā; jautājumus, kas varētu būt saistīti ar šaubām par tiesneša kvalifikāciju, izskata Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija; pret tiesnešiem ierosinātās disciplinārlietas izskata Tiesnešu disciplinārkolēģija – skaidro Tieslietu padomes priekšsēdētājs.

“Tiesu sistēma ir gatava un līdz šim ir centusies godprātīgi pildīt savu pienākumu nodrošināt taisnīgu tiesu un vērsties pret tiem kolēģiem, kuri radījuši šaubas vai aizdomas par savu kompetenci vai devuši iemeslu apšaubīt tiesu sistēmas reputāciju,” intervijas noslēgumā akcentē Tieslietu padomes priekšsēdētājs.

Videointerviju skatiet šeit: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi?id=292526