Jaunās valdības deklarācijā paustās vērtības tiesiskuma jomā sakrīt ar Tieslietu padomes redzējumu tiesiskuma īstenošanā tiesu sistēmā. Ir pamats cerēt, ka sāktie procesi tiesu sistēmas pilnveidošanā turpināsies – Tieslietu padomes sēdē 28.janvārī pauda padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs minēja tādus Tieslietu padomes darbības virzienus kā tiesu varas neatkarības stiprināšanu, Tieslietu padomes kapacitātes palielināšanu, tiesu reformas iedzīvināšanu, nodrošinot lietu nejaušas sadales principu un tiesnešu specializāciju, profesionālu tiesnešu amata kandidātu atlasi, kā arī tiesu komunikācijas pilnveidošanu.

Arī jaunais tieslietu ministrs Jānis Bordāns iezīmēja pamatlietas, kam uzmanību pievērsīs Tieslietu ministrija. Kā prioritāti ministrs izvirzīja tiesnešu neatkarības stiprināšanu, neatkarību skatot kontekstā ar atbildību.

Gan Tieslietu padomes priekšsēdētājs, gan tieslietu ministrs norādīja uz Tieslietu padomes kopējo mērķi sekmēt sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.

Kliedējot tieslietu ministra publiski paustās bažas par Augstākās tiesas priekšsēdētāja reputācijas atbilstību ieņemamajam amatam, Ivars Bičkovičs norādīja, ka nav sadarbojies ar Valsts drošības komiteju, apstiprinājums tam ir arī 1995.gada tiesas spriedums.

Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211