Piektdien, 10.novembrī, elektroniskajās vēlēšanās par rajona (pilsētu) tiesu pārstāvi Tieslietu padomē ievēlēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs.

Tieslietu padomes locekļa vēlēšanām bija izvirzīti trīs kandidāti. Visi viņi tika uzklausīti Tiesnešu klātienes konferencē 3.novembrī, bet balsošana notika elektroniski neklātienes konferencē.

Par Zigmunda Dundura kandidatūru nobalsoja 209 tiesneši no 361, kas piedalījās balsošanā. Kopumā Tiesu administrācija tiesnešiem bija izsūtījusi 564 individuālos vēlēšanu kodus.

Saskaņā ar Tiesnešu konferences nolikumu konference ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no tiesnešu kopskaita. Par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis klātesošo tiesnešu balsu vairākumus.

Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētu) tiesnešu vidus bija jāpārvēl sakarā ar to, ka bijušais Bauskas rajona tiesas tiesnesis Aigars Sniedzītis ir kļuvis par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi.

Tieslietu padomes locekļa pilnvaru laiks ir četri gadi.    

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211