Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 28.aprīlī, tiks noteikts tiesnešu skaits Augstākās tiesas departamentos un Civillietu tiesu palātā pēc 2015.gada 1.janvāra, kad būs likvidēta Krimināllietu tiesu palāta. Tiks skatīts arī jautājums par tiesneša skaita izmaiņām Administratīvajā rajona tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā.

Tieslietu padome apspriedīs Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par tiesu darbības teritorijas izmaiņām, paredzot apgabaltiesas darbības teritorijā esošās rajonu (pilsētu) tiesu teritorijas apvienot, juridiski izveidojot vienu pirmās instances tiesu un līdzšinējās tiesas pārveidojot par tiesu namiem.

Tāpat Tieslietu padome uzklausīs Tieslietu ministrijas informāciju par tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pamatnostādnēm un par tiesnešu mācību organizēšanas veidiem.

Tieslietu padomes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi - par Jūrmalas tiesas un Ogres rajona tiesas priekšsēdētāju iecelšanu, par rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu pārcelšanu uz apgabaltiesu un tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai, kā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 28.aprīlī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Darba kārtību skatiet šeit

Mediju pārstāvjiem jāpiesakās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211