Pirmdien, 16.oktobrī, Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas aicinājuma turpinās skatīt plānotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, izvērtējot priekšlikumus, par ko bijušas diskusijas un nav panākta vienošanās Juridiskās komisijas sēdē pirms trešā lasījuma. Tie ir jautājumi par tiesneša darba stāžu, kāds nepieciešams apgabaltiesas tiesneša amata kandidātam un Augstākās tiesas tiesneša kandidātam, kā arī par termiņu, kādā tiesnesim ir tiesības ieņemt citus amatus.

Tieslietu padome arī izskatīs rajona (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2018.gadam, kā arī apspriedīs grozījumus Tieslietu padomes reglamentā.

Tieslietu padomes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras un citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks 16.oktobrī Augstākās tiesas 244.telpā, sākums plkst.11.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211