Pēc Sabiedrības par atklātību – Delna jaunās komandas iniciatīvas 26.martā notika Tieslietu padomes tiesnešu tikšanās ar biedrības pārstāvjiem, lai iepazītos un pārrunātu iespējamo sadarbību.

Biedrības direktore Inese Tauriņa iepazīstināja ar Delnas iniciatīvām tiesiskuma un demokrātiskās apziņas stiprināšanā, kurā nozīmīga vieta ierādīta atbalstam tiesību aizsardzības institūcijām. Savukārt Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja par Tieslietu padomes darbības mērķiem un stratēģiju, kas ir virzīta uz atbildības uzņemšanos tiesu sistēmas attīstībā.    

Biedrības un tiesu sistēmas darbībā var atrast kopīgus saskarsmes punktus – tiesu neatkarības stiprināšana, sabiedrības uzticēšanās tiesu sistēmai, tiesiskuma un atklātības stiprināšana, korupcijas mazināšana valstī. Tikšanās laikā pārrunātas iespējamās sadarbības formas kopīgo mērķu sasniegšanā, uzsverot nepastarpinātas informācijas nozīmi šajā procesā. Runājot par sabiedrības viedokļa noskaidrošanu, aktualizēts jautājums par dažādām aptaujām, to metodoloģiju un mērķi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211