Tieslietu padome izstrādā jaunu Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, kam bija jāstājas spēkā 1.aprīlī.

Ņemot vērā, ka Saeima vēl nav pieņēmusi jaunajai kārtībai atbilstošus grozījumus likumā “Par tiesu varu”, Tieslietu padome noteica, ka līdz šo grozījumu pieņemšanai spēkā būs līzdzšinējā Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība.

Informāciju par visiem Tieslietu padomes 30.marta sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211