Pirmdien, 30. maijā, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku iecelt tiesnesi Aigaru Sniedzīti. Vienlaikus viņš būs arī apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs. Jaunajā amatā tiesnesis A. Sniedzītis iecelts uz pieciem gadiem.

A.Sniedzītis par tiesnesi strādā kopš 1997. gada. A.Sniedzītis ir bijis arī Tieslietu padomes loceklis un darbojas Latvijas Tiesnešu biedrībā kā biedrs un valdes loceklis.

Tieslietu padomes apstiprinātā rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtība nosaka, ka pēc atlases komisijas atzinuma par kandidāta piemērotību amatam saņemšanas, Tieslietu padome lemj par kandidāta iecelšanu amatā.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380