Piektdien, 2. decembrī, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma pārcelt tiesnesi Evitu Kaužēnu no Vidzemes rajona tiesas Valkā uz Vidzemes rajona tiesu Valmierā.

Tiesnese Evita Kaužēna vairāk nekā 20 gadus praktizējusies kā zvērināta advokāte un nepilnus 20 gadus kā maksātnespējas procesa administratore. Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā strādā kopš 2022. gada 4. aprīļa.

Papildu informācija:

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padomes funkcijās ietilpst lemt par tiesneša pārcelšanu uz citu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711; mobilais: 27846380