Pirmdien, 23. janvārī, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma pārcelt tiesnesi Lieni Lāzari no Zemgales rajona tiesas Aizkrauklē uz Zemgales rajona tiesu Ogrē.

Tiesneša amata vieta Zemgales rajona tiesā Ogrē atbrīvojās, jo 2023. gada 12. janvārī Saeima pieņēma lēmumu tiesnesi Arni Nagli atbrīvot no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.

Papildu informācija:

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padomes funkcijās ietilpst lemt par tiesneša pārcelšanu uz citu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380